خدمات

مقایسه خرده بار و بار کامل

شاید از خود بپرسید که کدام یک برای شما مناسب است؟
هنگام حمل از طریق حمل و نقل دریایی، می توانید کانتینر را با خرده بار و یا با بار کامل پرکنید .
بهترین روش برای استفاده فقط به اندازه و حجم محصولی بستگی دارد که از آن استفاده می کنید .


خرده بار زمانی است که شما میتوانید کالا در کانتینر مشترک حمل کنید ( بنابراین میتوانید مقدار کمی از آن را وارد کنید )
در حالی که بار کامل زمانی است که کالای شما به تنهایی در یک کانتینر قرار دارند. ( بنابراین میتوانید حجم بیشتری را وارد کنید )

امروزه ما به عنوان نماینه خططو کشتی رانی در حمل و نقل بین المللی استراتژی حمل و نقل کالا را ارائه می دهیم که می توانید تشخیص دهید کدام فرآیند برای تجارت شما کارآمدتر است و به ما امکان می دهد نیازهای خاص مشتریان خود را تأمین کنیم.

مزایا و معایب خرده بار و بار کامل

هیچ یک از این دو روش برتر نیستند!
این فقط به این بستگی دارد که کدام یک برای نیاز شما مناسب تر است. اغلب بسته به اندازه و حجم حمل و نقل، تعیین می کنید که از کدام یک استفاده کنید. با این حال، بسته به شرایط شما، هر مزیت و معایبی برای هر روش وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که برای شما بهترین است ..